top of page
.jpg

Jakmile se život rodiny znovu rozproudí, otevírají se sebeúzdravné zdroje a samočistící schopnosti, imunita členů rodiny se zlepšuje a nemoci odeznívají.

Rodinná terapie pomáhá rodině otevírat zdroje a mobilizovat její vlastní síly. Věřte, že má pro Vás smysl hledat uzdravení společně.

Chronické stonání v kontextu rodiny

Rodinné poradenství - základní principy:

Když stůně jeden člen rodiny, stůně celá rodina. 

Rodina se chová jako živý organismus, který na psychosociální úrovni opakuje zákonitosti známé z vývoje plodu v těle matky. O rodině hovoříme jako o sociální děloze. 

Rodina se přirozeně vyvíjí. Pokud vývoj stagnuje, může systém vytvořit symptom, jenž je artefaktem, kolem kterého se rodina organizuje.

Stagnující rodina tvoří nemoci. Jakmile se její život rozproudí, otevírají se sebeúzdravné zdroje a samočistící schopnosti, imunita členů rodiny se zlepšuje a nemoci odeznívají. Rodinný terapeut pomáhá rodině otevírat zdroje a mobilizovat její vlastní síly. Zdravá rodina své dluhy nepopírá ani se jim nevyhýbá. 

Zatímco individuální psychoterapeut se přidává k vnitřní realitě jednoho dítěte nebo jednoho dospělého, rodinný terapeut se setkává se všemi členy rodiny, kteří mají  

o spolupráci zájem a zaměřuje se na vztahy v rodině, jejichž kvalita souvisí s prožíváním a emocemi pacienta. Intervenuje ve prospěch všech členů rodiny, tj. nestraní nikomu z nich. Zpravidla se ulevuje všem, ozdravuje více členů rodiny najednou. Děje se tak proto, že všichni jsou ochotni k vnitřní psychické práci a osobním změnám. 

Rodinný terapeut je akcelerátorem, v nebezpečných situacích brzdou, strážcem bezpečí celého procesu, snižuje pravděpodobnost zbytečných zranění, ke kterým při vyjednávání může docházet. Vztahuje se ke vztahům, zprostředkovává přátelské prostředí, cítí celek, poskytuje čas a místo pro společná setkání.

Příklady symptomů, které mohou být vyjádřením stagnace vývoje rodinného systému

nespecifické bolesti hlavy, břicha či zad, migrény, noční pomočování, opakované angíny, poruchy příjmu potravy, obezita, alergie, průduškové astma, poruchy spánku, funkční obrny, záněty středouší, psychogenní 

poruchy sluchu, trávicí obtíže,

urogynekologické poruchy, úzkostná neuróza, únava, hyperaktivita, zhoršený prospěch ve škole

.jpg
.jpg

Doporučená literatura a texty:

L. Trapková, V. Chvála: Rodinná terapie psychosomatických poruch, Portál 2004 a 2017 

V. Chvála, L. Trapková: Rodinná terapie a teorie jin-jangu, Portál 2008

L. Šulová, Raný psychický vývoj dítěte, Karolinum 2004 

E. H. Erikson, Dětství a společnost, Argo 2002

P. Pöthe, Síla nevysloveného, Portál 2020

J. Poněšický, Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky, Triton 2014

W. Tress, J. Krusse, J. Ott, Základní psychosomatická péče, Portál 2008

D. A. Hughes, Budování citového pouta, IFS 2017

W. Nelles, Muži, ženy a láska. Od dětských požadavků k dospělým potřebám, Ježek 2011

W. Nelles, Amorův šíp. Láska, touha a růst v partnerských vztazích, Agamé 2007

Psychiatrie pro praxi 2014 - časopis: V. Chvála, L. Trapková Jak pracuje rodinný terapeut u poruch příjmu potravy? (pdf)

Psychosom - časopis pro psychosomatickou a psychoterapeutickou medicínu, 

vychází nezávisle na farmaceutických firmách a podnikatelích ve zdravotnictví  (odkaz)

L. Trapková, Rodina je živý systém - rozhovor pro Novinky.cz (odkaz)

V. Chvála, L. Trapková - přehled publikací (odkaz zde)

Související články v blogu:

V. Marková: Tělo za nic nemůže (odkaz zde)

V. Marková: Martin Apoštol hledá na dně (odkaz zde)

V. Marková: Jak psychologie vaří žábu (odkaz zde)

Video:

Rozhovory ve třech (5 dílů) (Chvála, Trapková, Herman) (odkaz na upoutávku zde)

Lenka Šulová - Den vědy na FF UK 2012 - Dítě potřebuje oba rodiče (odkaz zde)

bottom of page