top of page
Snímek obrazovky 2021-09-29 v 0.25.01.png

Jakmile se život rodiny znovu rozproudí, otevírají se sebeúzdravné zdroje a samočistící schopnosti, imunita členů rodiny se zlepšuje a nemoci odeznívají.

5738371a3211b22f871b63cacdf3d940.jpg
 • Kdo jsou klienti Vaší poradny?
  Poradnu nejčastěji navštěvují rodiny s dětmi všeho věku, od miminek až po adolescenty. Chodí k nám i dospělí lidé, kterým se zatím nepodařilo úspěšně dokončit separaci od své původní rodiny, mají pocit dluhu nebo jiné nevyslovené pocity vůči svým rodičům i vůči sobě.
 • Co když chce nebo může přijít jenom část naší rodiny?
  Pracujeme s těmi členy rodiny, kteří mohou nebo jsou ochotní přijít: s maminkou, tatínkem, prarodiči, nevlastními rodiči, sourozenci, novými partnery. Často se stává, že ti, kdo se původně zdráhali přijít, přidávají se v průběhu terapie. Společné setkání většinou proběhne nad očekávání dobře a je velkým posunem v terapii.
 • Jak dlouho bude terapie trvat?
  U nadaných rodin často stačí jedno setkání: rodina se přichází poradit, popovídat si, ale vlastně sama dobře ví, v čem je dobré přidat, v čem ubrat. Jiné rodiny potřebují více času - na nikoho netlačíme, letité stereotypy se nezmění mávnutím proutku. Obvyklé jsou terapie s četností osm až dvanáct návštěv.
 • Jak často k Vám budeme muset chodit?
  Obvykle objednáváme rodiny v intervalu 2 - 6 týdnů. To podstatné, tedy uzdravování, se totiž odehrává mezi sezeními, kdy si rodina v domácím prostředí "zkouší" nové způsoby.
 • O čem budeme mluvit?
  Budeme si povídat, jako bychom se sešli v cukrárně. Někdy se dokonce zdá, že jen tak společensky konverzujeme a nic podstatného se neděje. Povídáme si o tom, co kdo rád dělá, kde kdo rád doma sedává, o domácích zvířatech, kolik kdo má volného času, mluvíme o společných rodinných výletech nebo o plánech na léto. Rodinný terapeut si všímá, jak se k sobě členové rodiny vztahují, komu se čeho nedostává, co v rodině přebývá, jaký je společný rodinný jazyk. Povídáme si také o historii rodiny i celého rodu, o tom, jaké příběhy se v něm předávají.
 • Jaké terapeutické nástroje používáte?
  Nejčastěji si jen tak obyčejně povídáme, naším nespolehlivějším nástrojem je důvěra a ochota ke sdílení. Těch se nám dostává, když se podaří vytvořit příjemná a nehodnotící atmosféra. Terapeut klade tzv. otevřené, uzavřené a cirkulární otázky - jejich pomocí se vztahuje k rodinným vztahům. Na prvním nebo druhém sezení si často pro přehlednost malujeme rodinné schéma - posloupnost jednotlivých rodin rodu (sociálních děloh), kam až paměť sahá. Malujeme si kolečka a čtverečky, ženy a muže, něco jako strom rodokmenu. Terapeut Vás může požádat o sestavení jednoduchého obrazu Vaší rodiny - nabídne Vám k tomu svou sbírku kamínků. Výborným pomocníkem bývají některé prvky z arteterapie - v ordinaci máme k dispozici pastelky. Obrázek usnadňuje komunikaci, když slova jsou příliš obtížná.
 • Měli bychom se na sezení nějak připravit?
  V některém z úvodních sezení společně vytvoříme tzv. schéma rodiny - rodovou posloupnost: je docela užitečné, když před návštěvou poradny zavzpomínáte na příběhy, které se ve Vašem rodě tradují, například kdo měl jaké řemeslo, kdo se nevrátil z války, jak se ve Vašem rodě daří ženám a jak se daří mužům, kdo se vydal do světa a kdo naopak nikdy neopustil rodnou vesnici, kdo jak churavěl a tak podobně. Můžete se také zamyslet nad tím, jak se symtomy Vaší rodiny vyvíjely v čase, kdy bylo jaké stonání, operace, lázně, kdy stonání ustoupilo a kdy se naopak zhoršilo nebo proměnilo.
 • Jak bude vypadat první setkání?
  Cílem prvního setkání je se vzájemně alespoň trochu poznat. Vy si prohlédnete terapeuta, zjistíte, jestli s Vámi ladí a také naopak, terapeut se bude chtít vyladit na Vás. První setkání nejvíce ze všeho připomíná společenskou konverzaci. Budeme si povídat o tom, kde žijete, kolik Vás doma je, jestli máte domácí zvířata, co kdo z Vás rád dělá a co rádi děláte společně. Je dobré, když se co nejdříve podaří formulovat, co rodina potřebuje a zjistit, jestli jste u nás správně. Pak se domluvíme na dalším postupu.
 • Co když jsou témata, o kterých nechci mluvit před dětmi?"
  Je docela obvyklé, že některých sezení se účastní jen sami dospělí. Pravděpodobně tedy budete mít dost příležitostí pohovořit o záležitostech, o kterých Vám není příjemné mluvit v přítomnosti dětí.
 • Bojím se, že budu ten špatný - neumím se sám sebe zastat."
  Takové obavy jsou docela obvyklé. V rodinné terapii však nejde o to najít černou ovci, viníka, který za všechno může a musí se polepšit. Terapeut se nevztahuje k jednotlivým členům rodiny, ale k jejich vzájemným vztahům. To je to, co ho zajímá. Za všech okolností se společně s rodinou pokouší najít takový způsob fungování, se kterým by se mohli ztotožnit všichni její členové. Rodinný terapeut vždy straní všem. Na druhou stranu bez práce nejsou koláče. Příznivou okolností terapie je fakt, že příslušníci rodiny jsou ochotní pojmenovat své potřeby, mají vůli hledat společné zdroje a jsou připraveni své postoje a zažité stereotypy postupně proměňovat.
 • Jaké informace budete potřebovat?
  Budeme si povídat o tom, jak se daří Vaší rodině. Hodí se nám chronologický přehled významných událostí, např. nástup do školky, do školy, do důchodu, rok, ve kterém se uskutečnil sňatek, rozvod, stěhování. Někdy nám k pochopení příběhu rodiny pomohou i zdánlivé maličkosti. Bude nás zajímat, jak se vyvíjí zdraví rodiny, tj. kdy se nemoc zlepšuje, kdy se zhoršuje a jak se proměňuje v čase.
 • Čeho se nejčastěji týkají doporučení, která od Vás rodina může dostat?"
  Každá rodina je živým systémem, který prochází vývojem, jinak to ani není možné. Naše doporučení obvykle souvisí s vývojovou fází, ve které se rodina právě nachází, event. s fázemi, kterými prošla s vývojovým dluhem. (Více zde.) Bývá potřeba, aby dítě přechodně trávilo více času s jedním nebo druhým rodičem: někdy jde o hledání společné záliby, uvolnění jednoho rodiče z některých povinností a dočasné nebo trvalé převzetí dotčených kompetencí druhým rodičem (např. kolem ranního vstávání, přípravy dítěte do školy, péče o sourozence) apod. Je také dobré, aby dítě vědělo, kde má svou postel. Zní to úsměvně, ale v proměňující se podobě současné rodiny to zdaleka není jednoznačný fakt.
 • Jsme velmi nedokonalá rodina. Má vůbec cenu se snažit o změnu?
  Rodina jako fenomén má svou jasně danou anatomii a probíhají v ní fyziologické procesy, tedy děje, které podporují a podmiňují život rodiny jako celku a také prospívání jejích jednotlivých členů. Dokonalá rodina má dokonalou anatomii a vyvíjí se v souladu s přirozeným řádem věcí. Rodina, která je zasažena vývojovými dluhy, které se předávají z generace na generaci a v průběhu času se zlepšují nebo zhoršují, vychází ze svých možností - zdravé anatomii a fyziologii se snaží přiblížit. Děje se tak vyjednáváním o vzájemných vztazích, při kterém se hledá to nejlepší možné řešení. Hledání nejlepšího řešení ze všech možných rozhodně má cenu! Je dobré vědět, co ke komu a kdo kam v rodině patří, už to samotné vědomí zmůže mnohé. Někdy rodina s překvapením a úlevou objeví nové způsoby zacházení se zdánlivě daným stavem věcí.
 • Moje původní rodina by bývala potřebovala rodinnou terapii, ale už je pozdě. Co pro sebe mohu udělat?"
  Způsob, jakým nahlížíte sám na sebe, a možná i některé způsoby chování jste si pravděpodobně přenesl do Vaší současné rodiny. Své potřeby můžete nahlédnout a vývojové dluhy do jisté míry vyrovnat skrze svůj současný rodinný systém. Můžete se objednat na sezení rodinné terapie se svou současnou rodinou nebo přijít sám. Určitě bude o čem si povídat. Významným pokrokem může být nový způsob uvažování, který si můžete osvojit mimo jiné v knihách zaměřených na práci s nemocí v kontextu rodinného systému. (Doporučujeme tituly MUDr. Chvály a PhDr. Trapkové, event. Wilfrieda Nellese.) Další možností je účast v sebezkušenostní skupině. Vztahy s jejími účastníky se vyvíjí od zdvořilé slušnosti ke schopnosti živého sebesdílení. Mohou projektivně zobrazovat nastavení vztahů ve Vaší původní rodině. Individuální terapie může být náročným, úlevným i radostným krokem k vlastní autenticitě a individuaci, včetně narovnání rodinných vývojových dluhů.
 • Musíme mít doporučení od lékaře?
  Doporučení od lékaře není potřeba.
 • Pokud budu chtít, je možná spolupráce s lékařem?"
  Spolupráce s lékařem není nutná, ale je užitečná. Nebudeme si vyměňovat zdravotní dokumentaci, ale pokud budete chtít, můžeme s Vaším lékařem konzultovat zdravotní stav Vaší rodiny. Bez Vašeho výslovného souhlasu se však s Vaším lékařem nespojíme.
 • Mohu se spolehnout na Vaši diskrétnost?
  Rodinné poradenství a terapie podléhá etickým zásadám psychoterapie a je důvěrné.
 • Informujete o naší návštěvě lékaře nebo školu?
  Je možné konzultovat potřeby rodiny s lékařem nebo školou. Děje se tak však jen na výslovnou (písemnou) žádost nebo s výslovným (písemným) souhlasem rodiny. Bez Vašeho společného písemného vyjádření není možné konzultovat Vaše záležitosti se třetí stranou.
 • Hradí Vaše služby pojišťovna?
  Poradenské a terapeutické služby našeho pracoviště nejsou hrazeny z veřejných prostředků. Jsou hrazeny přímou platbou v hotovosti nebo převodem na bankovní účet. Informace o cenách najdete v oddílu "Ceník".
Více než třetina pacientů má obtíže, jejichž příčina není zjištěna - jsou u nich zřejmé psychosociální souvislosti.

Nejčastěji se na nás obracíte s těmito obtížemi

 • Trápí vás chronické stonání v rodině

 • Řešíte poruchy příjmu potravy u dospívajícího dítěte

 • Potřebujete podpořit komunikaci a zmírnit psychosociální napětí v rodině

 • Potřebujete rodinu stabilizovat a nově uspořádat
  v emočně náročném období

 • Vaše dítě má výchovné, školní nebo psychické problémy

 • Jste nevlastní rodič a hledáte způsob jak se začlenit do své nové rodiny

 • Rádi byste se usmířili s vyloučeným členem rodiny

 • Hledáte nový životní impuls

 • Potřebujete si popovídat

Rodinná terapie pomáhá rodině otevírat zdroje a mobilizovat její vlastní síly. Věřte, že má pro Vás smysl hledat uzdravení společně.

Rodina je životní prostředí
Osobnostní nastavení a mezilidské vztahy hluboce ovlivňují zdraví a životní spokojenost. Rodina je živý systém, ve kterém jakékoli změny (například proměňující se potřeby rostoucích dětí, stres, zátěžové období nebo nemoc jednoho z členů rodiny, osobní krize, rozvod rodičů apod.) ovlivňují všechny její členy. Co se děje jednomu členu rodiny, děje se v určitém smyslu všem. Často se zátěžové faktory projeví nemocí dítěte – právě ono bývá nejkřehčím, nejcitlivějším článkem rodiny. A protože spolu žijeme léta a ovlivňujeme se každodenně, procesy uvnitř rodiny se otiskují nejen do našeho prožívání, ale i do našich těl.

 

Když rozšíříme zorné pole na celou rodinu, pomáháme obnovit narušenou rovnováhu a zdraví rodiny jakožto celku. Změna komunikace nebo struktury rodinného systému přináší rodině schopnost znovu vytvořit bezpečný, láskyplný a zároveň stimulující prostor pro zdravý tělesný a duševní růst všech svých členů. 

 

V rodinné terapii nikdy nehledáme viníka a neusilujeme o zjištění, kdo je za "to" vlastně odpovědný. Rodinné systémy, jejich historie a vývoj, jsou natolik komplexní a složité, že viník v podstatě neexistuje. V rodinné terapii usilujeme o změnu v této chvíli a o změnu do budoucna.

Stagnace vývoje rodiny se projevuje například takto:

nespecifické bolesti hlavy, břicha či zad, migrény, noční pomočování, opakované angíny, poruchy příjmu potravy, obezita, alergie, průduškové astma, poruchy spánku, funkční obrny, záněty středouší, psychogenní 

poruchy sluchu, trávicí obtíže,

urogynekologické poruchy, úzkostná neuróza, únava, hyperaktivita, zhoršený prospěch ve škole

.jpg
.jpg

Doporučená literatura:

L. Trapková, V. Chvála: Rodinná terapie psychosomatických poruch, Portál 2004 a 2017 

V. Chvála, L. Trapková: Rodinná terapie a teorie jin-jangu, Portál 2008

G. Neufeld, G. Mate, Držte si své děti. Proč jsou rodiče důležitější než kamarádi, PeopleComm 2019

D. A. Hughes, Budování citového pouta, IFS 2017

P. Pöthe, Síla nevysloveného, Portál 2020

P. Pöthe, Psychoterapie dítěte, Grada 2011

W. Nelles, Muži, ženy a láska. Od dětských požadavků k dospělým potřebám, Ježek 2011

W. Nelles, Amorův šíp. Láska, touha a růst v partnerských vztazích, Agamé 2007

S. Biddulph, Mužství, Portál 2007

Doporučené texty:

Psychiatrie pro praxi 2014 - časopis: V. Chvála, L. Trapková Jak pracuje rodinný terapeut u poruch příjmu potravy? (pdf)

Možnosti rodinné terapie dětí s OCD, L. Trapková (zde)

O spících mužích a nenasycených ženách aneb o anorexii, L. Trapková, V. Chvála (zde)

Otec a dcera s poruchou příjmu potravy, V. Chvála, L. Trapková (zde)

Psychosom - časopis pro psychosomatickou a psychoterapeutickou medicínu, 

vychází nezávisle na farmaceutických firmách a podnikatelích ve zdravotnictví  (zde)

Psychiatrie pro praxi 2020 - časopis: kolektiv autorů, Přepis bolestných vzpomínek v imaginaci (zde)

L. Trapková, Rodina je živý systém - rozhovor pro Novinky.cz (zde)

Související články v blogu:

V. Marková: Tělo za nic nemůže (zde)

V. Marková: Martin Apoštol hledá na dně (zde)

V. Marková: Jak psychologie vaří žábu (zde)

Video:

Vývojové úkoly v rodině a separace od rodiny (1.-4. díl) (Chvála, Trapková) (zde)

Transgenerační přenos v rodině (5. a 6. díl) (Chvála, Trapková) (zdezde) 

Zmatek v genderu (7. díl) (Chvála, Trapková) (zde)

Děti a digitální technologie:

Digiděti (web)

Předškolní věk a digitální svět (video)

Školáci v kyberprostoru (video

Digitální puberta (video

Jak pečovat o děti, o něž pečují současně i digitální technologie? (video

Replug me (web)

bottom of page