Vladislava Marková

Jsem terapeutka se zaměřením na rodinnou terapii a psychosomatiku, poskytuji individuální psychologické poradenství a vedu skupiny osobního rozvoje. 

Svou práci mám ráda. Můj úkol je vytvářet bezpečné místo, v němž člověk nebo rodina může otevřít témata, která ho trápí a přiblížit se své plnější a radostnější podobě. Někdy to jde jako po másle, jindy pomalu a ztuha, změna je však možná vždy, když se pro ni klient rozhodne.

Ačkoliv nejsem lékař, náplní mojí práce je zdraví (především to psychické). Celostní přístup k člověku znamená, že nás zajímá nejen tělo jako soubor tělesných orgánů, ale také kvalita prožitků a blízké vztahy.

Ve své práci vycházím z principů psychodynamické terapie, systemické rodinné terapie a psychosomatiky. Jsem vděčná a hrdá, že mohu čerpat ze zkušeností a navazovat na práci rodinných terapeutů Ludmily Trapkové a Vladislava Chvály.

Zabývám se také arteterapií; před několika lety jsem založila projekt Artekruhy. Není nic vznešenějšího než lidská pospolitost nesená tvořivostí, otevřeností a důvěrou. 

 

Absolvovala jsem studijní program a pětiletý sebezkušenostní výcvik v Ateliéru arteterapie - Psychologie na Jihočeské univerzitě (bakalářské studium). Základy biodynamické psychoterapie jsem se učila u M. L. Boysen. V současné době jsem ve čtvrtém ročníku akreditovaného výcviku v libereckém Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny (V. Chvála, L. Trapková). Jsem členkou národní společnosti rodinných a systemických terapeutů SOFT, České arteterapeutické asociace a profesního sdružení Arteterra. 

 

Žiju v malém jihočeském městě. Jsem vdaná, mám tři děti. Náš dům je plný zvířat.