top of page
IMG_9845_edited_edited.jpg

Vladislava Marková

Nabízím individuální psychoterapeutické poradenství a terapii, vedu skupiny osobního rozvoje. Druhou polovinou mojí pracovní náplně je rodinná terapie chronických onemocnění.

 

Vycházím z principů psychodynamické terapie, systemické a rodinné terapie a psychosomatiky. Jsem vděčná a hrdá, že mohu čerpat ze zkušeností a navazovat na práci rodinných terapeutů Ludmily Trapkové a Vladislava Chvály.

Zabývám se také arteterapií; před několika lety jsem založila projekt Artekruhy. Není nic vznešenějšího než lidská pospolitost nesená tvořivostí, otevřeností a důvěrou. Tvořivost v širším slova smyslu je především odvaha mít nápad, schopnost nahlédnout svou situaci nově.

 

Absolvovala jsem teoretický studijní program a pětiletý sebezkušenostní výcvik v oboru Psychologie - Arteterapie na Jihočeské univerzitě (bakalářské studium). Základy biodynamické psychoterapie jsem se učila u M. L. Boysen, mám za sebou výcvikové kurzy integrované psychoterapie (Psychoterapeutický institut). Dokončila jsem čtyřletý výcvik v Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny akreditovaný pro zdravotnictví (V. Chvála, L. Trapková). Jsem členkou národní společnosti rodinných a systemických terapeutů SOFT, České asociace pro psychoterapii a profesního sdružení Arteterra. Pravidelně využívám supervizi.

Svou práci mám ráda. Těší mne být nablízku léčivému procesu, který člověka nebo celou rodinu přiblíží radostnější a plnější podobě života. Můj úkol je vytvářet bezpečné místo, kde je možné otevřít potřebná témata. Někdy to jde jako po másle, jindy pomalu a ztuha, změna je však možná vždy, když se pro ni klient rozhodne.

 

Žiju v malém jihočeském městě. Jsem vdaná, mám tři děti. Náš dům je plný zvířat.

Houbičky na ptačím hnízdě.jpg
bottom of page