top of page

Doporučená literatura:

L. Trapková, V. Chvála: Rodinná terapie psychosomatických poruch, Portál 2004 a 2017 

V. Chvála, L. Trapková: Rodinná terapie a teorie jin-jangu, Portál 2008

P. Pöthe, Síla nevysloveného, Portál 2020

P. Pöthe, Psychoterapie dítěte, Grada 2011

G. Neufeld, G. Mate, Držte si své děti. Proč jsou rodiče důležitější než kamarádi, PeopleComm 2019

D. A. Hughes, Budování citového pouta, IFS 2017

W. Nelles, Muži, ženy a láska. Od dětských požadavků k dospělým potřebám, Ježek 2011

W. Nelles, Amorův šíp. Láska, touha a růst v partnerských vztazích, Agamé 2007

S. Biddulph, Mužství, Portál 2007

Doporučené texty:

Psychiatrie pro praxi 2014 - časopis: V. Chvála, L. Trapková Jak pracuje rodinný terapeut u poruch příjmu potravy? (pdf)

Možnosti rodinné terapie dětí s OCD, L. Trapková (zde)

O spících mužích a nenasycených ženách aneb o anorexii, L. Trapková, V. Chvála (zde)

Otec a dcera s poruchou příjmu potravy, V. Chvála, L. Trapková (zde)

Psychosom - časopis pro psychosomatickou a psychoterapeutickou medicínu, 

vychází nezávisle na farmaceutických firmách a podnikatelích ve zdravotnictví  (zde)

Psychiatrie pro praxi 2020 - časopis: kolektiv autorů, Přepis bolestných vzpomínek v imaginaci (zde)

L. Trapková, Rodina je živý systém - rozhovor pro Novinky.cz (zde)

Související články v blogu:

V. Marková: Tělo za nic nemůže (zde)

V. Marková: Martin Apoštol hledá na dně (zde)

V. Marková: Jak psychologie vaří žábu (zde)

Video:

Vývojové úkoly v rodině a separace od rodiny (1.-4. díl) (Chvála, Trapková) (zde)

Transgenerační přenos v rodině (5. a 6. díl) (Chvála, Trapková) (zde a zde)

Zmatek v genderu (7. díl) (Chvála, Trapková) (zde)

Děti a digitální technologie:

Digiděti (web)

Předškolní věk a digitální svět (video)

Školáci v kyberprostoru (video

Digitální puberta (video

Jak pečovat o děti, o něž pečují současně i digitální technologie? (video

Replug me (web)

bottom of page