Rodina je živý organismus, který sám sebe utváří. Má svůj vlastní jazyk a jedinečný způsob fungování. Nikdo jiný rodině nerozumí lépe, než její vlastní členové. Když se nedaří jednomu členu rodiny, nedaří se celé rodině.

Věřte, že má pro Vás smysl hledat uzdravení společně. 

Rodina je živý organismus, který sám sebe utváří. Má svůj vlastní jazyk a jedinečný způsob fungování. Nikdo jiný rodině nerozumí lépe, než její vlastní členové. Když se nedaří jednomu členu rodiny, nedaří se celé rodině.

Věřte, že má pro Vás smysl hledat uzdravení společně. 

Vaše otázky

Is there off street parking?


Yes, we have a parking lot in the rear of the bulding. Please enter at Minerva St. or Catherine St.
What's required to reserve a date?


To reserve a date, a deposit of 25% is due upon signing a rental agreement. The balance is due 15 days prior to your event date.
Is there a kitchen?


Yes, We have a large prep room. This includes stainless steel prep tables, an industrial sink, a fridge/freezer, and sufficient amperage to operate electric ovens, urns, etc.
What impact will COVID-19 regulations have on my event?


At The Mahogany, we comply with the New York State guidelines and CDC recommendations. To ensure the safety of your guests and our team, we can currently accommodate 50 guests for your event.

Adhering to these guidelines allow for proper social distancing while you enjoy our space!
Can we bring in our own vendors? DJ? Florist? Lighting? Food?


Yes! , there are no required vendors.
What services do you provide on-site?


We have an on-site wedding planner, staffing, tables and chairs, ample parking and security, and much more. We have many add-on inclusions and final touches. We also have in house photography and photobooth service with Khari Imagery www.khariimagery.com contact us for some more information.

Chronické stonání v kontextu rodiny

Rodinné poradenství - základní principy

Když stůně jeden člen rodiny, stůně celá rodina. 

Rodina se chová jako živý organismus, který na psychosociální úrovni opakuje zákonitosti známé z vývoje plodu v těle matky. O rodině hovoříme jako o sociální děloze. 

Rodina má jasně danou anatomii: pro zdraví rodiny je důležité, aby bylo jejím členům jasné, kdo patří dovnitř a kdo přichází zvenčí a kde má kdo své místo. Existují zde vztahy vrozené (pokrevní nerozpojitelná pouta, vzniká úzkost z jejich nenaplnění) a vztahy získané (vznikají seznámením, otevírají uzavřený systém).

Dítě se rodí z vlastní matky a vlastního otce (z jednoho určitého vajíčka a z jedné určité spermie). Narozením dítěte se nerozpojitelným poutem propojí nejen dva rodiče, ale také celé jejich dva rody, jejichž kořeny sahají v mnoha generacích hluboko do minulosti.

Dítě se rodí z matky ven; v rodině psychosociálně dospívá a rodí se do světa - tedy z těla rodiny ven, nikdy naopak.

Rodina se přirozeně vyvíjí. Pokud vývoj stagnuje, může systém vytvořit symptom, jenž je artefaktem, kolem kterého se rodina organizuje.

Stagnující rodina tvoří choroby. Jakmile se její život rozproudí, otevírají se sebeúzdravné zdroje a samočistící schopnosti, imunita členů rodiny se zlepšuje a nemoci odeznívají. Rodinný terapeut pomáhá rodině otevírat zdroje a mobilizovat její vlastní síly. Zdravá rodina své dluhy nepopírá ani se jim nevyhýbá. 

Zatímco individuální psychoterapeut se přidává k vnitřní realitě jednoho dítěte nebo jednoho dospělého, rodinný terapeut se setkává se všemi členy rodiny, kteří mají o spolupráci zájem a zaměřuje se na vztahy v rodině, jejichž kvalita souvisí s prožíváním a emocemi pacienta. Intervenuje ve prospěch všech členů rodiny, tj. nestraní nikomu z nich. Zpravidla se ulevuje všem, ozdravuje více členů rodiny najednou. Děje se tak proto, že všichni jsou ochotni k vnitřní psychické práci a osobním změnám. 

Rodinný terapeut je akcelerátorem, v nebezpečných situacích brzdou, strážcem bezpečí celého procesu, snižuje pravděpodobnost zbytečných zranění, ke kterým při vyjednávání může docházet. Vztahuje se ke vztahům, zprostředkovává přátelské prostředí, cítí celek, poskytuje čas a místo pro společná setkání.

Příklady symtomů, které mohou být vyjádřením stagnace vývoje rodinného systému

nespecifické bolesti hlavy, břicha či zad, migrény, noční pomočování, opakované angíny, poruchy příjmu potravy, obezita, alergie, průduškové astma, poruchy spánku, funkční obrny, záněty středouší, psychogenní 

poruchy sluchu, trávicí obtíže,

urogynekologické poruchy, úzkostná neuróza, únava, hyperaktivita

Doporučená literatura a texty:

Trapková L., Chvála V.: Rodinná terapie psychosomatických poruch, Portál 2004 a 2017 

Chvála V., Trapková L.: Rodinná terapie a teorie jin-jangu, Portál 2008 

L. Šulová, Raný psychický vývoj dítěte, Karolinum 2004 

Poněšický J., Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky, Triton 2014

Tress, W., Krusse J., Ott J., Základní psychosomatická péče, Portál 2008

Nelles W., Muži, ženy a láska. Od dětských požadavků k dospělým potřebám, Ježek 2011

Nelles W., Amorův šíp. Láska, touha a růst v partnerských vztazích, Agamé 2007

Psychiatrie pro praxi 2014 - časopis: V., Trapková L. Jak pracuje rodinný terapeut u poruch příjmu potravy? (pdf)

Psychosom - časopis pro psychosomatickou a psychoterapeutickou medicínu, 

vychází nezávisle na farmaceutických firmách a podnikatelích ve zdravotnictví  (odkaz zde)

Trapková L., Rodina je živý systém - rozhovor pro Novinky.cz (odkaz zde)

Související články v blogu:

Marková V., Tělo za nic nemůže (odkaz zde)

Marková V., Martin Apoštol hledá na dně (odkaz zde)

Video:

Lenka Šulová - Den vědy na FF UK 2012 - Dítě potřebuje oba rodiče (odkaz zde)

Marek Herman v DVTV (odkaz zde)

606 242 630

Poliklinika U Tří lvů

U Tří lvů 294/4

​České Budějovice

© 2020 Vladislava Marková